Skuteczne dochodzenie zwrotu należności czasami wymaga podjęcia czynności procesowych. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy dłużnik niechętnie chce wykonać swoje zobowiązanie. Windykacja b2b również może opierać się na postępowaniu sądowym. Jakie są więc jej dokładne zasady?

Sądowa i pozasądowa windykacja b2b

Windykacja b2b jest formą dochodzenia roszczeń pojawiających się w profesjonalnym obrocie gospodarczym, tj. pomiędzy przedsiębiorcami niebędącymi osobami fizycznymi. Zobowiązania, które tutaj się pojawiają wynikają najczęściej z niezapłaconych faktur.

Sądowa windykacja b2b jest możliwa do przeprowadzenia niejako od samego początku, tzn. bez konieczności stosowania etapu przedsądowego (polegającego najczęściej na przekonaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania za pomocą propozycji ugody lub wezwania do zapłaty). Praktyka pokazuje jednak, że częścią procesową mamy do czynienia w przypadku, gdy wobec dłużnika podjęto już wstępne działania windykacyjne, choć bez większego rezultatu. 

Jaki jest cel sądowej windykacji b2b?

Podstawowym celem windykacji b2b jest odzyskanie długu na rzecz określonego wierzyciela. Sądowy etap dochodzenia należności jest bardziej sformalizowanym sposobem na „przymuszenie” zobowiązanego do spłaty. 

Windykacja sądowa skupia się na uzyskaniu wyroku, który będzie korzystny dla danego wierzyciela i pozwoli mu w świetle obowiązującego prawa dochodzić roszczeń od swojego dłużnika. Pozwala także na skorzystanie z pomocy egzekucji komorniczej – w sytuacji, gdy zobowiązany nie będzie chciał dobrowolnie dostosować się do wydanego wyroku. 

Etapy sądowej windykacji b2b

Podjęcie sprawy w sądzie wymaga spełnienia kilku ważnych warunków. Pierwszym, choć tak naprawdę nieobowiązkowym, jest wcześniejsze skierowanie wobec dłużnika wezwania do zapłaty i podjęcie próby ugodowego rozwiązania sporu. 

Windykacja przedsądowa bardzo często poprzedza wszelkie czynności procesowe, działając na korzyść wierzyciela. Jeśli dojdzie do sprawy w sądzie, przedstawienie dowodów w postaci próby porozumienia się z dłużnikiem zawsze działa na korzyść wierzyciela. Przedłożenie wezwań do zapłaty czy pism kierowanych do zobowiązanego stawia w lepszym świetle drugą stronę danej sprawy.

Główną czynnością inicjującą sądową windykację b2b jest złożenie pozwu o zapłatę. Pamiętajmy, że jest to pismo procesowe, a więc dla jego ważności muszą być spełnione wymogi formalne wskazane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew podlega także opłacie sądowej, która z reguły wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (wartości dochodzonej należności). Przykładowo, jeśli wierzyciel domaga się zapłaty kwoty 35 000 zł wynikającej z niezapłaconej faktury VAT, opłata sądowa od pozwu wyniesie w tym przypadku 1 750 zł. Oczywiście w sytuacji wygranej, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów procesu od dłużnika.

Wniesienie pozwu jest pierwszą czynnością – jeśli pismo nie będzie poprawne, sąd wezwie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pisma i nierozpoznania całej sprawy. Sporządzenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego warto na tym etapie skorzystać z pomocy prawnika. Firmy windykacyjne b2b zatrudniają szereg specjalistów, którzy wiedzą jak poprawnie założyć, a następnie poprowadzić sprawę sądową – warto więc skorzystać z ich pomocy.

Sądowe dochodzenie należności może odbyć się w jednym z trzech trybów procesowych:

Niezależnie od trybu danego postępowania, jego podstawowym celem jest wydanie wyroku, który ma uwzględnić stanowisko wierzyciela. Wraz z jego uprawomocnieniem, dłużnik staje się w świetle prawa zobowiązanym do uregulowania swojej należności – jeśli tego nie zrobi, sprawa może być przekazana do postępowania egzekucyjnego. 

Koszty sądowego dochodzenia należności

Sądowa windykacja b2b wiąże się z konkretnymi kosztami, takimi jak choćby wspomniana wcześniej opłata sądowa od pozwu oraz konieczność zapłaty wynagrodzenia wynajętemu prawnikowi. 

W zależności od rodzaju postępowania (nakazowe, upominawcze, uproszczone), opłaty sądowe będą kształtowały się w następujący sposób:

Firmy windykacyjne oferują usługi zatrudnianych przez siebie prawników, dlatego wysokość wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, który poprowadzi całą sprawę w sądzie jest ustalana indywidualnie. Bardziej skomplikowane sprawy, które opiewają na naprawdę wysokie kwoty są z reguły droższe – powinniśmy liczyć się w tym zakresie z wydatkami rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *